shadow

Att följa trädens rytm ger kraft – Vinter

När jag är ute och strosar i naturen, promenerar för själens skull, så brukar jag vara uppmärksam och tona in på träden för att bli mer närvarande i nuet och mig själv. Jag brukar även sätta mig vid dem för att få information, rena mig och hämta kraft. Jag kan inte vara utan träden och kontakten med träden. De är så mycket mer än ”bara ett träd” för mig!

Stillhet och vinter

I lördags när jag var ute med hunden la jag märke till att naturen var så stilla. Ingen vind som gav trädens grenar ens någon liten rörelse.

Men jag kände att det var inte bara det!

Jag tonade in träden och naturen och det jag kände var väntan. En positiv väntan och glädje. Ett varande. Det var som att hela naturen och, framförallt, träden laddade sig och hela sitt varande.

Jag fortsatte låta kropp och mina sinnen vara uppmärksamma på naturen, speciellt träden då jag har lätt att ta in deras energi och visdom, under hela min promenad. Jag försökte ta in vad det var de väntade på.

Just nu är det vinter. Den tid på året då vi har perioden för vila och återhämtning av vår kraft. Och det är precis det träden och naturen gör nu, helt och hållet naturligt! Däremot har vi människor glömt bort den delen i oss och av oss.

Nu den 2 februari firas den gamla hedniska högtiden Imbolc. Vid denna tidpunkt vaknar fröet i jorden till liv och börjar förbereda sig för att börja växa. Det det börjar ”röra” sig i fröet och rötterna där trädens näring och energi vilar på vintern.

Väntan

Det jag kände i ”väntan” var just det. Väntan på det som komma skall. Väntan på att snart börja växa, ge ut och uttrycka sig igen.

Men i väntan fanns ingen otålighet över huvud taget, utan en positiv väntan med tillförsikt, vetskap och tillåtande av att låta allt ha sin naturliga gång. Att inte behöva skynda sig till något eller skynda sig att växa för att inte gå miste om/missa något. En visdom av att allt är perfekt planerat och att naturen bara vilar, hämtar kraft och förbereder sig i väntan på den rätta timingen och förhållandena för att börja växa och ge ut igen.

Och även om fröet, träden och växterna börjar förbereda sig så är det långt kvar till vårenergin träder in vid vårdagjämningen. Fortfarande är det tid att vila och hämta mer kraft. Att förbereda sig och ta ut en ny växtriktning för det nya växtåret.

Att tillåta sig bara vara, som den en ÄR

Jag satte mig så vid ett träd för att hämta kraft och komma i mer kontakt med mig själv och den energin som är nu. Jag började undersöka hur den var och kändes i mig.

Det jag kände var att träden tar det som självklart att bara få vara. En tillåtelse att få vara precis som de är utan att behöva göra om sig eller prestera för att få något. Det var istället en självklarhet att det skulle vara så och helt naturligt att de tillåter sig att vara så för att kunna växa, blomma och ge ut av sig själv och den unika uppgift de är här för.

Träden begränsar sig inte. De bara ÄR i den naturliga cykeln och frodas på bästa sätt, i sin unikhet, efter de förutsättningar de har i den miljö de växer oavsett regn, snö, blåst, åska, torka, sol, storm osv.

Och jag kunde känna detta så starkt i mig – att det är precis det jag ska vara och göra vid denna tiden, varje år, för att kunna ge ut och blomma för mig själv och andra senare.

Jag kunde också känna att: Ja, jag får lov att vila och återhämta mig här och nu, precis som jag är. Jag behöver inte prestera och göra om mig. Jag kan bara vara jag och det finns inget jag måste göra och inga krav på att jag ska prestera eller göra si eller så. Jag får och SKA vara JAG. Det är det som ÄR sant och naturligt!

Och vem är det då som sagt något annat? Det är självklart jag själv som ställt kraven och satt begränsningarna på att jag inte får, ska, borde göra så, tillåta det. Och de kommer från de program, tankar, känslor och mönster jag bär med mig, men det tillhör en annan historia… smiley

Tillåta mottagande

Då vi har hund så kommer jag ut i naturen varje dag och i söndags fortsatte jag min undersökning av energin för att få ännu mer information.

Jag såg att träden stod så raka och självklara med grenarna sträckta ut åt sidorna, riktigt spridda, som för att göra sig så stora och tillgängliga som möjligt. Men det var ingen utåtriktad kontaktskapande energi och jag fick använda alla mina sinnen för att kunna sätta ord på vad det är de gör.

Under vintern ger energin kraft till att vända sig inåt och kontemplera. Att få djupare kontakt med oss själva och den visdom vi bär inom oss, så det är inte interaktion med andra för utbyte på samma sätt som det handlar om på vår, sommar, sensommar och till viss del höst, det här är.

Nej, det handlar istället om att göra sig stor, öppen och mottaglig för ny kraft och energi från livskraften som strömmar till oss(och från oss) på ett annat sätt NÄR VI TILLÅTER OSS vara i vilande och återhämtning. Det är ett äkta och sant varAnde som ger oss den starkaste kraften inför tiden då vi ger ut.

Min blick fastnade på ett relativt ungt träd som verkligen sträckte ut sin topp och sina grenar, så öppet som möjligt, åt alla håll.

Jag fick en ingivelse att ställa mig likadant och kände genast att min kraft och fokus var tillbakadragen och vilade i mina rötter i jorden. Där fick jag vara i fred i lugn och ro. Samtidigt var hela min kropp stor, öppen och mottaglig för ny kraft och energi, som då kunde strömma in fritt och lätt genom mina grenar och stammen, ner till ”mig” i mina rötter. Där tog jag tillvara på kraften, energin och informationen som kom. I boken

Känslan av detta var fantastisk!

Jag insåg att även om det hela tiden strömmar kraft och energi till, från, mellan och genom oss, träden och allt levande hela tiden, så ser det olika ut de olika perioderna.

Processen

Tar vi träden som exempel ser vi tydligt vad som händer. Under vår, sommar, sensommar och till viss del höst behöver trädet ge av sin kraft långt ut till sina grenar och blad. Energin strömmar hela tiden utåt för att ge blommor, blad och frukt kraft att bli det de ska, till nytta för allt och alla – insekter, djur, människor osv.

När hösten kommer avtar kraften. Det finns inte lika mycket kvar i trädet för att ge ut, utan det behöver vila och återhämta sig för att kunna ge mer. Därför börjar energin/näringen dra sig tillbaka ner genom stammen, ner i rötterna och släpper sina löv för att förbereda sig för den kommande vintervilan. Skulle det inte göra det skulle det bli förfrysningsskador om kan leda till att hela trädet dör.

När trädet ger ut har det inte möjlighet att ta emot på samma vis som under vila. Och för att fullt ut kunna ta emot ny kraft och energi under vilan, så kan det inte heller ge ut som det gör under högsommaren och den växande perioden.

Inte heller tar eller kräver trädet att få kraften och energin, lika lite som det kräver att få för att ge ut.

Det tillåter helt enkelt de olika perioderna ha sin naturliga gång, för det vet att det behöver dem för att kunna växa, må bra, prestera och ge ut.

Människan

Det här är något vi människor tappat kontakten med alldeles för mycket! Vi ska ständigt vara på topp, hålla i gång, prestera, vara ute och ge av oss själva. Och av någon outgrundlig anledning ser vi på vila och återhämtning som något vi behöver och ska prioritera, utan som en svaghet.

Om vi tillåter oss själva att ta efter naturens och trädens naturliga rytm med vila och återhämtning, så som vi sant ÄR. Då kan vi hämta all den kraft och energi vi behöver för att kunna ta ut en ny växtriktning, så att vi kan växa, blomma, prestera och ge ut av oss själva i kontakt med den naturliga rytm som naturligt finns i oss och runt oss genom varje dag, varje månad, året och hela livet.

/Johanna Senges

Please follow and like us: