shadow

Hur kan vi lära oss att leva istället för att bara existera?

Tillhör du dem som ständigt har tankar som mal i huvudet?

De som funderar mycket, både på det som hänt och hur något ska bli. Som planerar, försöker lösa, styra och få kontroll på vardagen och det som händer genom att ständigt grubbla och tänka?

Då är du långt ifrån ensam!

De flesta av oss lever merparten av våra liv från huvudet och intellektet. En av anledningarna är att det logiska, intellektet och våra tankar räknas som det som är viktigast. Réne Descartes uttalande ”Cogito, ergo sum” – ”Jag tänker, alltså existerar jag” kan vara stor orsak till det. 

Och tittar vi på samhällets uppbyggnad så är det det som premieras.

En annan anledning är kopplingen till våra känslor. Jag har tidigare skrivit om hur tankar och känslor är nära kopplade till varandra och att känslor skapar tankar, som skapar nya känslor och nya tankar i en aldrig sinande ström.

Känslor med en låg frekvens känns tydligt och tungt i kroppen. De kan både kännas obehagliga och göra ont såväl fysiskt som känslomässigt, vilket vi vill har motstånd till. Det gör också att vi anstränger oss mentalt, både medvetet och omedvetet, för att försöka kontrollera och undvika det för att på så vis slippa smärtan.

Detta resulterar att vi både är fast mentalt i huvudet för att hitta lösningar och känslomässigt i kroppen på grund av motståndet till att känna det vi känner.

 

avslappningsbanner

 

Hur jag levde från huvudet och vad jag inte förstod

Innan jag påbörjade min inre resa 2006, men även under början av resan, var jag fast i mina känslor och jag levde från mitt huvud.

Om jag hamnade i en konflikt kunde jag fokusera på det som hänt genom att vrida och vända på allt som hade hänt. Jag var ledsen och undrade vad jag hade gjort för fel och vad jag kunde gjort annorlunda för att saker och ting blev som det blev.

Inte nog med att jag tog ansvar för hela situationen genom att tro att om jag hade gjort eller sagt annorlunda så hade saken varit annorlunda, utan jag gjorde även mig själv till ett offer för situationen. Och utifrån detta skapade jag även nya strategier för att försöka undvika situationer där jag kände mig dum, elak, otillräcklig, inte värdefull, viktig, älskad…you name it.

För mig, och för många andra, fanns och finns svaret på problemet i att tänka mer, räkna ut saker, försöka styra och kontrollera känslorna, livet, händelser, andra. Men det skapar bara mer av samma sak.

Idag vet jag att det berodde på att jag inte kände mig själv och förstod att tankar och känslor är skapande, inte bara av varandra, utan också av hela min situation.

Jag förstod inte heller att jag kan och hela tiden väljer vad jag tänker och faktiskt också vad jag ska känna.

Inte heller förstod jag att känslorna är meddelande från mig själv, till mig själv, om mig själv och att om jag släppte motståndet och tittade på grundorsaken till varför jag kände som jag gjorde, så försvann känslan mycket snabbare. Jag är inte fångad av känslan utan den bara ÄR där som en påminnelse om något.

När vi lever från våra känslomässiga och mentala program, som många pågår utan att vi faktiskt aktivt tänker, så blir vi lätta att kontrollera för andra. Genom deras ord och handlingar triggas antingen båda samtidigt, eller först det ena och sedan det andra av programmen, igång och på så sätt styrs vi dit vederbörande vill.

Att ständigt vara i huvudet och fast i motståndet till känslorna ger obalanser och fysiska symtom som smärta, spänningar, illamående, huvudvärk…ja listan kan göras lång.

Det här gör att vi inte kan leva helt och fullt, utan vi existerar endast.

Stillhet

Att leva istället för att bara existera

Att vara levande innebär att uppleva, känna, tänka, förnimma, älska, känna samhörighet med inte bara andra människor utan hela naturen och skapelsen, vara närvarande i kroppen, själen, anden, stunden och nuet. Att känna tillfredsställelse, lycka, glädje, men också sorg, ilska och rädsla utan att fördöma och förneka. Och allra viktigast, att vara i kontakt med sitt sanna JAG och sin inre röst/vägledning.

Vi behöver ha tillgång till och använda alla våra sinnen – tanke, känsla, hörsel, smak, doft, känsel, förnimmelse och kroppen – ja hela vårt väsen och varande för att vara helt levAnde och för att känna oss själva.

Jag har djupare och djupare förstått innebörden av det här under min resa. Med all kunskap jag inhämtat och alla de saker som naturligt kommer igenom mig så har detta sjunkit djupare in i mig och min kropp.

Jag kom till slutsatsen för ett tag sedan att det är ner i kroppen för att uppleva, känna och förnimma sig själv i kontakt med naturen som är svaret och lösningen på det här problemet. Och det roliga är att jag allt sedan dess har stött på både artiklar, webinar och människor som ytterligare har bekräftat den insikten.

Jag insåg också att detta är något som jag länge gjort helt naturligt och också naturligt började dela med mig av genom det jag skapade och erbjöd i mitt företag. Det är i det jag kände och känner mig sann, levAnde och en villkorslös kärlek till mig själv, andra och livet.

Med detta kom också insikten att jag både i mitt privatliv och i mitt företagande varit fullt upptagen med att ”försöka vara” genom att försöka tillfredsställa andra och göra saker på rätt sätt, så som jag lärt mig, ”så som de ska vara/göras” istället för att våga vara den jag sant ÄR och göra saker med min specifika, unika touch.

Brukar du också försöka tillfredsställa andra och göra saker ”rätt” eller ”så som de ska göras”?

 

Påfågelöga o blommaVad händer i kontakten med naturen?

När jag tillbringar tid i naturen, väljer att helt släppa tankarna(för de mentala programmen kan mata på trots att du går ut i naturen och inte väljer var du ska fokusera på) och fokusera på det som är runtomkring mig, samt på att känna, förnimma och uppleva med kroppen och sinnena, då händer det saker!

Jag landar i kroppen, allt blir tydligare och enklare, lösningar på problem kommer, kroppen slappnar av, hjärnan och sinnet slappnar av, kropp och själ blir ett tillsammans med det som finns runtomkring mig, sinnestillståndet förändras och jag känner lättare glädje, kärlek, tacksamhet och tillfredsställelse. Jag mår bättre till kropp, själ och ande, känner livsglädje, blir mer positiv och kan hantera tankar, känslor och händelser på ett mer konstruktivt sätt.

Har du en önskan om att uppleva detsamma?

Du har alla möjligheter att lära dig detsamma!

För mig är det viktigt att ge tillbaka kraften till människan själv. Jag vet av egen erfarenhet att kraften kommer när en har kontakt med sitt inre sanna JAG och sin inre röst/vägledning, för det finns svaret på vad som är rätt och fel för varje individ.

Meditation vid vattenJag skulle teoretiskt kunna förmedla den kunskap och visdom jag har, men jag vill mycket hellre att varje individ ska få möjligheten att uppleva och känna sig själv, sin kropp och dess signaler i kontakt med naturen, för att på så vis komma i kontakt med sitt sanna JAG och sin inre röst/vägledning. Det är där det blir till verklig visdom och kraft!

Därför riktar jag in mig på att erbjuda saker där den egna upplevelsen är det viktigaste, samtidigt som det ger människan ett verktyg som hon sedan kan använda sig själv av. Framförallt är det upplevelsen av sig själv i kontakt med naturen och dess cykler som är viktig.

Börjar vi med att teoretiskt lära oss något så kommer vår mentala förståelse och våra tankar begränsa oss till hur vi ska uppleva något. Gör vi tvärt om, börjar med upplevelsen och sedan lär oss teoretiskt så blir förståelsen djupare. Det blir till visdom istället för bara till vetskap. Vi har förkroppsligat kunskapen!

Jag vill gärna dela ett citat som jag fick i ett nyhetsbrev från TreeSisters, som för mig var en verklig bekräftelse på det jag redan vet i hela mitt system och som beskriver kärnan i det jag skrivit.

“When you consciously connect to Nature, 
you plug yourself into the most powerful source of energyknown to humanity 
and embrace the power and potential that lies within.”
~Tabi(tha) Jayne~

Idag finns det mycket forskning på vad naturen har för positiva effekter på vår hälsa, vårt välmående och vår livskvalité. Jag är övertygad om att det är något vi behöver använda oss mycket mer av än vad vi gör idag för att vi ska kunna undvika och minska obalanser, symtom och sjukdomar. För att skapa god hälsa och livskvalité och inte minst för att skifta från att bara existera till att leva.

Please follow and like us:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>